Warunki ubezpieczenia

Obowiązujące warunki użytkowania pojazdu:

Państwa wynajęty samochód jest chroniony naszym ubezpieczeniem Premium!

W przypadku uszkodzenia lub kradzieży samochodu, nie musicie płacić żadnego wkładu własnego, o ile korzystanie z pojazdu jest zgodne z poniższymi warunkami.

Przy odbiorze samochodu nie jest wymagany depozyt kartą kredytową i nie będziecie Państwo musieli płacić za dodatkowe ubezpieczenia.

Zapewniamy pełne ubezpieczenie bez udziału własnego, bez ryzyka dla najemcy (CDW bez wkładu własnego, FDW = pełne zrzeczenie się odszkodowania, PAI = ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, FI = ubezpieczenie od pożaru, TI = ubezpieczenie od kradzieży, WUG = ubezpieczenie kół, podwozia, szyb) i nie wymagamy żadnego zabezpieczenia kartą kredytową.

Procedura wypadkowa:

W razie wypadku najemca musi natychmiast skontaktować się z naszą firmą, aby otrzymać instrukcje dotyczące postępowania w danej sytuacji. Nie wolno opuszczać miejsca zdarzenia bez zgłoszenia wypadku. Jeśli nie możecie Państwo skontaktować się z naszą firmą, należy skontaktować się bezpośrednio z policją.

Bez protokołu wypadku/szkody, najemca ponosi odpowiedzialność za cały koszt napraw! Dzięki temu raportowi odpowiedzialność najemcy zostaje wyeliminowana.

Żaden raport o wypadku/szkodzie nie jest przyjmowany przy zwrocie samochodu, jeżeli firma nie została o tym wcześniej poinformowana.

Wszystkie ubezpieczenia i zwolnienia są ważne, pod warunkiem, że najemca spełnił wszystkie obowiązujące warunki. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód wyrządzonych wynajmowanemu pojazdowi, jeśli użytkowanie pojazdu odbywało się w sposób niewłaściwy, jak na przykład:

  1. Kiedy najemca narusza istotne zasady ruchu drogowego: (znaki STOP, światła CZERWONE, ograniczenia prędkości, kierunek ruchu, zawracanie, nielegalne wyprzedzanie, przekroczenie podwójnej linii).
  2. Za szkody wyrządzone, gdy najemca jest rozproszony, źle ocenia swoją jazdę i wypada z drogi,
  3. Kierowca samochodu jest pod wpływem alkoholu lub jakiegokolwiek narkotyku, który wpływa na jego zdolność do prowadzenia pojazdu.
  4. Pojazd jest prowadzony po nieoficjalnej drodze, drodze nieasfaltowej oraz drodze gruntowej lub terenowej (np. Balos).
  5. Pojazd jest prowadzony przez jakąkolwiek osobę zdyskwalifikowaną do posiadania lub nigdy nie posiadającej prawa jazdy odpowiedniego dla tego pojazdu lub osobę, która nie jest wymieniona jako kierowca w niniejszej umowie.
  6. Pojazd jest eksploatowany poza datą wynajmu lub uzgodnionym przedłużeniem tego okresu.
  7. Najemca umyślnie lub nieumyślnie uszkadza samochód (uwaga: wypalenie sprzęgła, siedzenie/stanie na masce/bagażniku/dachu pojazdu, uszkodzenie wnętrza pojazdu).
  8. Jeśli najemca nie podejmie wszystkich niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpiecznego parkingu.
  9. Samochód uczestniczy w wyścigu, teście prędkości, rajdzie, konkursie lub pojazd jest wykorzystywany dla zysku (taksówka lub firma kurierska).
  10. Użycie niewłaściwego rodzaju paliwa.

Żadne ubezpieczenie nie obejmuje uszkodzeń wnętrza samochodu! Najemca zostanie obciążony opłatą za spalone lub podarte siedzenia, rozbite szyby wewnętrzne lub lustra, zepsute akcesoria lub uszkodzone części wewnętrzne!

Najemca musi zapłacić wszystkie kary za wykroczenia drogowe i wszelkie grzywny wynikające z usunięcia tablic rejestracyjnych przez władze! Najemca jest również odpowiedzialny za koszty związane z ponownym założeniem tablic rejestracyjnych.

Proszę nie zapominać, że w Grecji formalności z władzami są skomplikowane i zwykle zajmują dużo czasu!

Nie przewidujemy zwrotu pieniędzy, jeśli zwrócicie Państwo pojazd wcześniej lub z większą ilością paliwa niż jest to wymagane.

Kontakt w języku angielskim, rosyjskim, francuskim, włoskim, niemieckim, holenderskim i polskim
1-07 x1280pxMaestrologosvgc441685d mastercardlogosvg 1-05 1-06
Find us on Social media
facebook-icon insta-icon
1-07 x1280pxMaestrologosvgc441685d mastercardlogosvg 1-05 1-06

Potrzebujesz pomocy;

Daphne: German-Dutch-English speaking:
+30 6978481515

Deborah: German-France-English speaking:
+43 6706032202

Mathios: France-English speaking:
+30 6944290574

Catherine: Italian-France-English speaking:
+30 6945346676

   © 2024 Heraklion Airport Car Rentals   -   Power by Milakis Rental System V5.2 Milakis Rental System V5.2   -   Page layout: Groovas.grafix 2021